danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Udbud


Høring:

FynBus har besluttet at undersøge mulighederne for et fælles udbud af buskørsel med følgende kontrakter:

  • Region Syddanmark
  • Assens Kommune
  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Kerteminde Kommune
  • Langeland Kommune
  • Middelfart Kommune
  • Nordfyns Kommune
  • Nyborg Kommune
  • Svendborg Kommune (Lokalruter)

FynBus ønsker med denne høring at høre markedet om, hvilke pakker, der er mest hensigtsmæssige at udbyde. Øvrige forhold, herunder busstørrelse, krav til busserne mv. i forbindelse med udbuddene, vil blive fastlagt senere.

Materialet vil være tilgængeligt på hjemmesiden frem til høringsfristen udløber søndag den 12. maj 2024. Høringssvar afgives skriftligt til leder af Juridisk Sekretariat Bitten Bøgild på: bbo@fynbus.dk.

FynBus ønsker med denne markedshøring en tilkendegivelse af fordele og ulemper ved de foreslåede modeller med henblik på at optimere tilrettelæggelsen af udbuddene. Der forventes kontraktstart i januar 2027.

Se høringsmaterialet her.

Aktuelle udbud:

FG9 - FlexGaranti:

Trafikselskabernes udbud af FG9 – FlexGaranti er offentliggjort den 14. maj 2024. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Ethics her.

Tilbudsfrist er den 17. juni 2024 kl. 12.00.

Trafikselskaberne afholder et online informationsmøde for alle interesserede via Microsoft Teams den 23. maj kl. 15.00-17.00. Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail hjo@midttrafik.dk senest den 22. maj 2024 kl. 12.00.

På mødet vil trafikselskaberne præsentere særlige opmærksomhedspunkter i udbuddet.

______________

Udbud af FR9 –Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns Kommune

Udbud af FR8 – Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune er nu offentliggjort.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt her.

Driftsstart den 1. marts 2024. Kontrakten udløber den 28. februar 2025.

Tilbudsfrist den 21. december 2023 kl. 12.00.

______________

Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By

FynBus udbyder på vegne af Svendborg Kommune bybuskørslen i Svendborg By med kontraktstart august 2025. Bybuskørslen skal udføres med emissionsfrie busser i en 12-årig kontrakt med mulighed for forlængelse.

Udbudsmaterialet findes her.

Tilbudsfristen er 11. marts 2024.

______________

Udbud af FR8 –Specialkørsel i Assens Kommune.

Udbud af FR8 – Specialkørsel i Assens Kommune forventes offentliggjort i uge 9 2023.

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på Ethics via dette link, når udbuddet er offentliggjort.

Driftsstart den 1. august 2023. Kontrakten udløber den 31. juli 2024.

Tilbudsfrist den 28. marts 2023 kl. 12.00.

BEMÆRK NY DATO FOR INFORMATIONSMØDE

FynBus afholder informationsmøde for alle interesserede hos FynBus, Tolderlundsvej 9, Odense, den 14. marts 2023 kl. 14.30-16.00. Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail chn@fynbus.dk senest den 13. marts 2023 kl. 12.00.

På mødet vil FynBus præsentere særlige opmærksomhedspunkter i udbuddet.

________________


Udbud af emissionsfri buskørsel i Middelfart, Nyborg og Svendborg Kommune:

FynBus har konstateret fejl i det udbuddet, der blev offentliggjort d. 28. november, og dette er derfor annulleret.

Ydelsen er udbudt på ny, og udbuddet er offentliggjort den 19. december 2022.

Udbud af emissionsfri buskørsel i Middelfart, Nyborg og Svendborg Kommune
offentliggøresden 19. december 2022 og kan tilgås her.

Kontrakter om tre enkeltpakker i henholdsvis Middelfart, Nyborg og Svendborg Kommune, udbydes som et udbud med forhandling.

Der kan bydes på pakkerne enkeltvis eller som en samlet pakke bestående af kørsel i alle tre kommuner.

Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2024 til køreplansskiftet i sommeren 2032 med option på op til 2 x 2 års forlængelse.

Anmodningsfrist for prækvalifikation er den 16. januar 2023.

Forventet frist for afgivelse af 1. tilbud er den 3. februar 2023.

________________

FG8 - FlexGaranti:

Genudbud af FG8 – FlexGaranti er offentliggjort den 12. september 2022 og kan tilgås her.

Driftsstart den 1. marts 2023. Kontrakten udløber den 28. februar 2025.

Tilbudsfrist den 11. oktober 2022 kl. 12.00

Trafikselskaberne afholder informationsmøde for alle interesserede via Microsoft Teams den 15. september kl. 15-17.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail hjo@midttrafik.dk senest den 14. september 2022 kl. 12.00.
På mødet vil trafikselskaberne præsentere særlige opmærksomhedspunkter i udbuddet.

________________

FV8 - Flexvariabel:

Udbud af FV8 – FlexVariabel er offentliggjort den 19. september 2022 og kan tilgås her.

Tidligste dato for driftsstart er den 1. marts 2023. Rammeaftalen udløber den 28. februar 2025.

Tilbudsfrist den 23. november 2022 kl. 12.00

Trafikselskaberne afholder informationsmøde for alle interesserede via Microsoft Teams den 22. september kl. 15-17.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail hjo@midttrafik.dk senest den 21. september 2022 kl. 12.00.
På mødet vil trafikselskaberne præsentere særlige opmærksomhedspunkter i udbuddet.


Kommende udbud:

Se evt. FynBus' udbudsplan i faktaboksen her på siden.Tidligere udbud:

Høring - udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg by

Udbud af FR7: Udbud af specialkørsel i Nordfyns Kommune

Genudbud af FR7: Udbud af specialkørsel i Nordfyns Kommune

Høring over FV7: FlexVariabel og FG7 – FlexGaranti udbudsmateriale

Udbud af rutekørsel ved DGI Landsstævne 2022 i Svendborg

Udbud af buskørsel i Langeland Kommune

Udbud af FV7 - FlexVariabel

Udbud af FG7 - FlexGaranti

Udbud af FR6 - Udbud af specialkørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune

Genudbud af vogntype 5 og 6, FV6G - Flexvariabel

Udbud af buskørsel til DGI Landsstævne 2021

Udbud af bybuskørsel i Svendborg Kommune

Udbud af buskørsel i Nyborg Kommune

Udbud: FR4 - udbud af specialkørsel i Assens og Nordfyns kommune

Udbud: FR5 - udbud af specialkørsel i Assens Kommune

Udbud: FG6 - FlexGaranti

Udbud: FV6 - FlexVariabel

Udbud af buskørsel i Langeland Kommune

Udbud af buskørslen i Langeland, Assens og Svendborg Kommuner

Udbud af FR3 – Specialkørsel i Assens Kommune

Udbud: Buskørslen i Kerteminde, Middelfart og Faaborg-Midtfyn Kommune

Udbud af FR2 – Specialkørsel i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommune

Udbud: FV5 –FlexVariabel

Udbud: FG5 - FlexGaranti

Udbud: Buskørslen i Nordfyns Kommune

Annulleret: Udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune

Udbud af regional buskørsel på Fyn og Langeland

Udbud af skolebuskørslen i Odense Kommune

Udbud af specialkørsel, faste ruter i Odense Kommune – FR1

Udbud af FV4 - Flexvariabel


Udbud af FG4 - Flexgaranti


Udbud af dele af buskørslen i Odense


Udbud af tablets til VMS-system og Mobil Device Management System m.m

Periodiske vejledende bekendtgørelser for FV4 - FlexVariabel og FG4 - FlexGaranti

Prækvalifikation, udbud af dele af buskørslen i Odense Kommune

Udbud vedr. dele af buskørslen i Odense Kommune
er annulleret.
Nyt udbud er offentliggjort tirsdag den 10. juni 2014.

Udbud af specialkørsel i Assens Kommune

Udbud af buskørsel i Nyborg Kommune

Udbud af FV3 - FlexVariabel

Udbud af FG3 - FlexGaranti

Prækvalifikation, udbud af dele af buskørslen i Odense Kommune

Prækvalifikation, udbud af buskørsel i Nyborg Kommune

Udbud af specialkørsel for Odense Kommune

Periodiske vejledende bekendtgørelser for FV3 - FlexVariabel og FG3 - FlexGaranti

Ny tilbudsindhentning, specialkørsel for Nyborg Kommune

Udbud af Specialkørsel for Nyborg Kommune

Udbud af FV2 - FlexVariabel og FG2 - FlexGaranti

Udbud af Specialskolekørsel for Assens og Nordfyns kommune

1. udbud af Flextrafik

Udbud af buskørsel i Svendborg Kommune


Liste over afgivne bud på handicap og specialkørsel for indeværende kontraktperiode 01.10.2010 - 31.03.2012 (pdf)Du kan få tilsendt tidligere offentliggjort udbudsmateriale ved at ringe til sekretær Birgitte Ringgaard på tlf. 6311 2202

Rammer for udbud


FynBus sender løbende kontrakter for offentlig servicetrafik m.m. i udbud.

Se vores udbudsplan her


Se også:


FynBus' udbudspolitik

Sociale klausuler i FynBus' udbud