danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Tv-overvågning


TV OVERVÅGNING I BUSSEN

I FynBus’ busser er der faste overvågningskameraer. Kameraerne optager billeder, og I enkelte busser optages der desuden lyd ved chaufføren.

Tv-overvågningen sker for at forebygge kriminalitet. Overvågningen sker i henhold til reglerne i lov om tv-overvågning.

Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen gælder også for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Det er det enkelte busselskab, der har ansvaret for tv-overvågningen, og som dermed er dataansvarlig for optagelserne.

FynBus har ikke adgang til disse optagelser. Billeder og lyd kan som udgangspunkt kun udleveres til politiet til brug for efterforskning.

Spørgsmål til tv-overvågning skal rettes til det busselskab, der kører den pågældende busrute.

Du kan læse mere om tv-overvågning på Datatilsynets hjemmeside.


Klager over brug af kameraer
Lovgrundlaget for behandling af optagelser og lyd fra bussens faste kameraer er databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, samt lov om tv-overvågning.

Klager over FynBus’ eller et af busselskabernes behandling af optagelserne og lyd kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, Datatilsynet.dk.

BRUG AF KAMERA I BILLETKONTROLLEN (BODYCAMS)

FynBus’ kontrollører bærer kameraer på kroppen under billetkontrollen. Det gør de for at forebygge og opklare vold og trusler mod personalet og sikre et trygt arbejdsmiljø. Kameraet optager lyd og billede, men kun når medarbejderen aktiverer kameraet. Kameraet aktiveres kun i få situationer, hvor det er påkrævet af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og lagrer da samtidig ca. to minutters optagelse forud herfor samt to minutter efter kameraet er slukket. Så vidt det er muligt, vil medarbejderen informere om, at kameraet aktiveres.

Formål med Bodycam:

At forebygge og opklare episoder med vold og trusler mod FynBus’ billetkontrollører.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger: Lyd og billedoptagelser af dig i forbindelse med billetkontrol.

Oplysning om strafbare forhold: Der kan forekomme potentielt strafbare forhold på optagelserne, jf. formålet.

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

Fra optagelserne med kameraerne som billetkontrolløren bærer.

Behandlingsgrundlag:

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e, jf. Artikel 10

Modtagere:

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Politiet, hvis vi vurderer, at politianmeldelse er nødvendig som følge af et strafbart forhold.

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Optagelser fra bodycams slettes normalt efter senest 7 dage. Optagelser der skal anvendes i forbindelse med straffesager, opbevares indtil de er overdraget til politiet.

Dine rettigheder:

Hvis du bliver optaget, har du bl.a. ret til at få indsigt i optagelsen, ret til berigtigelse mv. Du kan læse mere om kameraerne og dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

FynBus på Facebook


Har du brug for hjælp, kan du også finde os på Facebook.

Vi svarer på spørgsmål, og du kan få trafikinformation og nyheder.

Kundeservice på telefonen


Hvis der er noget, du ikke kan finde svar på, så er du velkommen til at ringe til os.

6311 2200

Skriv til os


Har du ris, ros eller noget, du gerne vil have svar på?

Så skriv endelig til os.

Skriv til FynBus