danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Tilgængelighedsforum


FynBus har siden 2007 haft et Handicapråd bestående af Dansk Handicapforbund, Danske Handicaporganisationer, Dansk Blindesamfund og Regionsældrerådet samt repræsentanter fra FynBus. Rådets opgave var at medvirke til, at borgere med nedsat funktionsevne fysisk eller kognitivt bedst muligt kunne benytte den kollektive bus- og flextrafik samt de visiterede ordninger i flextrafikken.

Med henblik på, at FynBus fastholder fokus på tilgængelighed, har bestyrelsen den 14. oktober 2021 besluttet at etablere et Tilgængelighedsforum.

Læs kommissorium for Tilgængelighedsrådet her.

Medlemmer Organisation Kontaktoplysning
Kasper Solberg Nordfyns Kommune (bestyrelsesmedlem kashan@nordfynskommune
Birthe Malling Danske Handicaporganisationer, Odense malling@post.tdcadsl.dk
Gitte R. R. Nielsen Dansk Handicapforbund, Middelfart gitterrnielsen@hotmail.com
Keld Nielsen Dansk Blindesamfund keld.nielsen@blind.dk
Anne Appe Regionsældrerådet post@anneappe.dk
Lone Kiilerich LEV, Kerteminde Lone.kiilerich@outlook.dk
Karl Hans Larsen Dansk Handicapforbund, Nyborg khl@123dk.dk
Anne Bartel RYK, Dansk Handicapforbund, Faaborg-Midtfyn annebartel@hotmail.com
Karin Madsen Alzheimerforeningen karin@alzheimer.dk
Rasmus Bach Mandø FynBus rba@fynbus.dk
Ingrid Dissing FynBus idi@fynbus.dk
Jesper Krøyer Hansen FynBus, Flextrafik jkh@fynbus.dk
Daniella Andersen Wellejus FynBus, Ledelsessekretariat daw@fynbus.dk

Referater fra møder i Tilgængelighedsforum
(Alle dokumenter er i pdf-format)

2024

Mødedato Dokument
15. januar Referat

2023

Mødedato Dokument
9. oktober Referat
17. april Referat
16. januar Referat

2022

Mødedato Dokument
27. september Referat
21. april 2022 Referat