Fynbus.dk benytter cookies for at forbedre din oplevelse.

Klik her for at læse FynBus’ privatlivs- og cookiepolitik.  
    Kontakt osOm FynBus
Dansk
Deutsch
English
Udskriv

Telependler


3. februar 2020 bliver Telependler til Plustur.

Fremover vil Rejseplanen tilbyde dig at benytte Plustur, hvis du har langt til et stoppested eller en station, hvorfra der kører bus eller tog. Du bestiller selv turene via Rejseplanen, og du kan også benytte pendlerkort, Ungdomskort og almindelige togbilletter som betaling.

Følgende kommuner vil tilbyde Plustur: Assens, Middelfart, Kerteminde, Nyborg, Nordfyn, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere om Plustur.


Med Telependler kan du lave en fast aftale om at køre med telekørsel til og fra bus eller tog. Telependler er primært til dig, der har et dagligt behov for at benytte den kollektive trafik.

Telependler


Du kan blive kørt til et knudepunkt, hvorfra du kan tage bus eller tog videre. Du kan også blive hentet, når du er stået af bus eller tog, og blive kørt helt til din destination.

I øjeblikket tilbyder Kerteminde, Nyborg, Nordfyn, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune Telependler.

I alle 5 kommuner kan du benytte Telependler i tidsrummet 5.30 til 23.00 alle dage, dog ikke 24. og 31. december.

Fra 31. december 2018 tilbyder Assens Kommune ikke længere Telependler.


For at kunne tilmelde dig Telependler skal du:

 • Have en længere afstand til et stoppested eller en station, hvor bus eller tog stopper. I Nyborg og Svendborg Kommune er afstanden mindst 1 km, i Kerteminde mindst 2 kilometer, og i Faaborg-Midtfyn og Nordfyn skal du have mindst 2,5 km
 • Have et gyldigt rejsekort pendler, rejsekort pendler-kombi, DSB-pendlerkort eller Ungdomskort
 • Enten være fyldt 16 eller have et Ungdomskort
 • Bestille telekørsels-ture for mindst to uger ad gangen


Du skal have læst handels- og abonnementsbetingelserne for Telependler, inden du bestiller.

Når du er blevet tilmeldt Telependler-ordningen kan du se din personlige køreplan og aflyse ture på nettet – se hvordan du gør på FynBus.dk/Cplan.

Sådan fungerer Telependler


Herunder kan du læse om:

 • Hvordan du bruger Telependler-ordningen, og bestiller ture
 • Har du ikke et gyldigt kort på en kørselsdag, kan det koste dig en kontrolafgift pr. registreret tur (bøde)
 • Kører en bil forgæves efter dig, vil det koste dig et gebyr
 • Din bopælskommune fastsætter det serviceniveau, du bliver tilbudt
 • Din bopælskommune kan ændre i det serviceniveau, du bliver tilbudt
 • Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret omkring din bestilte Telependler-kørsel (der kan ske ændringer i den planlagte kørsel indtil kl. 16 dagen før kørslen)
 • Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret omkring din øvrige kollektive transport
 • Det er en god ide at indlægge ekstra tid, så du kan nå at skifte mellem telekørsel og bus/tog
 • Du er selv ansvarlig for korrespondancerHandels- og abonnementsbetingelser for Telependler: • Sådan bliver du tilmeldt som Telependler

  Du tilmelder dig Telependler ved at sende en mail til flextrafik@fynbus.dk. Mailen skal indeholde:

  - Dit navn
  - Din adresse
  - Dit mobilnummer
  - Dit kundenummer, som du finder på dit rejsekort pendler, rejsekort pendler-kombi, Ungdomskort eller DSB-pendlerkort
  - Hvilke dage og tidspunkter (morgen/eftermiddag) du ønsker at køre med
  - Fra hvilket stoppested / station du gerne vil stå på og af
  - Hvilke ruter og afgange du gerne vil med

  Du vil derefter (indenfor 5 arbejdsdage) få en e-mail tilbage med information om, hvad der er muligt at oprette til dig.


  Det er en forudsætning, at du har et gyldigt rejsekort pendler, rejsekort pendler-kombi, DSB-pendlerkort eller Ungdomskort. Børn under 16 år kan ikke benytte Telependler, medmindre de har et Ungdomskort.

 • Hvor og hvornår kan du køre?

  Telependler kan benyttes, hvis start- og slut-adressen for teletaxituren ligger i FynBus’ område. Du skal være opmærksom på, at ikke alle kommuner har valgt at tilbyde Telependler, og at der kan være forskel på i hvilket omfang (serviceniveau), kommunen tilbyder det.

  Øverst på denne side kan du se, hvilke kommuner, der tilbyder Telependler, og hvilket serviceniveau din bopælskommune tilbyder for dine rejser.

 • Hvem kan køre?

  Du skal være bosat i FynBus’ område for at køre med Telependler. Du skal desuden være bosiddende i en kommune, der tilbyder Telependler, for at benytte Telependler.

  Telependler kan kun bestilles af personer, der er tilmeldt ordningen og har gyldigt rejsekort pendler, rejsekort pendler-kombi, DSB-pendlerkort eller Ungdomskort.

  Børn under 16 år kan ikke benytte Telependler, medmindre de har et Ungdomskort.

  FynBus forbeholder sig ret til at afmelde personer, der ikke overholder betingelserne for Telependler-ordningen.

 • Betaling

  Telependler er kollektiv transport, og kan benyttes uden yderligere omkostninger af personer, der har et gyldigt rejsekort pendler, rejsekort pendler-kombi, DSB-pendlerkort eller Ungdomskort til den eller de strækninger, hvor der ønskes Telependler-kørsel.

  Rejsekort pendler-kombi gælder som betaling til Telependler i det område, der er din pendlerstrækning.

 • Manglende betaling

  Hvis du ikke har et gyldigt periodekort på et kørselstidspunkt, svarer det til at køre uden gyldig billet i almindelig kollektiv transport, og du kan derfor pålægges en kontrolafgift på pt. 750 kr. pr. teletaxitur uden gyldigt kort. Det er dit ansvar at have et gyldigt kort på kørselstidspunktet.

 • Bestilling

  Du skal bestille din Telependler-kørsel senest 5 hverdage før første rejsedag.

  Du bestiller et Telependler-kørselsmønster, der passer til din øvrige pendling for en periode på minimum 2 uger. Telependler er tænkt som et supplement til anden kollektiv transport, og der kan derfor vælges Telependler-kørsel til/fra såkaldte ”knudepunkter”. Knudepunkterne er stoppesteder for både almindelig kollektiv transport (typisk bus og/eller tog) og Telependler (typisk taxier).

  Det er en god ide, at du selv indlægger ekstra tid inden ankomst/afgang til/fra et knudepunkt i forhold til din øvrige kollektive transports ankomst/afgang.

  Fx: Din bus afgår fra knudepunktet kl. 8.10, du ønsker derfor at ankomme med teletaxi til knudepunktet kl. 8.00.

  Når du bestiller et kørselsmønster undersøger systemet/FynBus, om der er en relevant, almindelig kollektiv transportmulighed indenfor en afstand fastsat af din bopælskommune. Er det tilfældet, vil dit ønskede Telependler-kørselsmønster blive afvist. Da der løbende (typisk fra år til år) sker ændringer i kommunernes serviceniveau og betjeningen af stoppesteder, kan tidligere accepterede kørselsmønstre blive afvist på et senere tidspunkt eller omvendt.

  Fx: Du ønsker Telependler-transport fra din bopæl til et knudepunkt, hvorfra du kan tage en bus. Imidlertid kan systemet/FynBus se, at der er et almindeligt stoppested, der er 1,5 km fra din bopæl. Stoppestedet betjenes af en rute, som lever op til bopælskommunens serviceniveau for pendlere. Din bopælskommune har desuden fastsat, at du skal have minimum 2,5 km fra bopæl til nærmeste relevante stoppested for at kunne benytte Telependler. Systemet/FynBus vil derfor afvise dit ønske om Telependler-kørsel til knudepunktet.

  Ved bestilling af et Telependler-kørselsmønster vælger du selv (indenfor det tidsrum kommunen tilbyder), hvornår du vil køres til/fra et knudepunkt – du er derfor også selv ansvarlig for at kigge i relevante køreplaner (relevant dagtype, tid mv.) for det almindelige kollektive trafiktilbud, du ønsker tilslutning til/fra samt tilsvarende at holde dig opdateret om eventuelle ændringer i den almindelige kollektive transport, fx om omkørsler pga. vejarbejde, nye køreplaner osv.

  Når du har bestilt et kørselsmønster (hvornår du skal være fremme ved og/eller hentes fra et eller flere knudepunkter) får du en personlig køreplan med konkrete tidspunkter for, hvornår du bliver afhentet med teletaxi.

  Fx: Du ønsker at køre med en bus fra nærmeste knudepunkt. Bussen har afgang fra knudepunktet kl. 8.15 om mandagen, men du vælger, at du gerne vil være der kl. 8.10 hver mandag i august måned. Systemet/FynBus melder tilbage, at du mandag den 5. august hentes kl. 7.32 på din bopæl, mandag den 12. august hentes du kl. 7.25 på din bopæl, mandag den 19. august hentes du kl. 7.39 og mandag den 26. august hentes du kl. 7.30. For alle afhentningstidspunkter gælder, at du senest er fremme kl. 8.10.

 • Ændringer

  Selv om tidspunkterne i din personlige køreplan er meget præcise, så vil de (som i den almindelige kollektive transport) altid kunne afvige pga. trafik mm. Tiderne i din personlige Telependler-køreplan må kørselsdagen maximalt afvige med +/- 10 minutter.

  Fx: I eksemplet fra før fik du oplyst afhentningstidspunkt mandag den 5. august kl. 7.32. Den tilladte afvigelse er -5 / +15 minutter, og du vil derfor kunne blive afhentet af din teletaxi fra kl. 7.27 til kl. 7.47 – uden at teletaxien regnes for forsinket, og uden at du derfor modtager yderligere information. Du skal i tidsrummet hurtigt kunne gøre dig synlig for teletaxien, men du skal ikke stå og vente udenfor i tidsrummet.

  Når du har modtaget en personlig køreplan skal du være opmærksom på, at den personlige køreplan løbende kan blive ændret. Det skyldes, at FynBus løbende optimerer udnyttelsen af de enkelte teletaxier baseret på alle kunders til- og afmeldinger. FynBus optimerer kørslen frem til kl. 16 dagen før kørslen.

  Fx: I ovennævnte eksempel kan der komme flere tilmeldinger til den teletaxi, der er planlagt til at afhente dig mandag den 5. august kl. 7.32. De ekstra tilmeldinger betyder, at det bliver nødvendigt at ændre dit afhentningstidspunkt, så din personlige køreplan for mandag den 5. august får et afhentningstidspunkt, der i stedet er kl. 7.42. Teletaxien kan med planlagt tidspunkt 7.42 komme i tidsrummet fra 7.37 til 7.57 (dvs. -5 / +15 minutter). Teletaxien ankommer aldrig senere end, at den kan nå at være fremme ved dit knudepunkt på dit valgte tidspunkt (i eksemplet er du derfor ikke senere fremme end kl. 8.10 uanset afhentningstidspunktet).

  Når du har bestilt et kørselsmønster og fået din personlige køreplan kan der være forhold, der gør, at du en specifik dag har en ændring i dit faste mønster, og fx skal være fremme ved dit knudepunkt før eller senere end normalt. I så fald sender du en mail til flextrafik@fynbus.dk. Ændringer skal sendes inden klokken 10 dagen før kørslen.

  Indtil 60 minutter før din planlagte kørsel kan du dog også ringe til FynBus på 63 11 22 55 – tast 2 – og få lavet ændringer til den specifikke dags kørsel til/fra dit knudepunkt.

  Alle store ændringer af kørselsmønster kræver 5 hverdages behandlingstid.

 • Afbestilling

  Når du har bestilt et kørselsmønster, og fået din personlige køreplan, kan der være forhold, der gør, at du en specifik dag alligevel ikke har behov for Telependler. Du er ansvarlig for rettidigt at afbestille kørsel, du ikke har behov for. Undlader du at afbestille rettidigt, vil du modtage gebyr på pt. kr. 50. Du afbestiller rettidigt ved at sende en mail til flextrafik@fynbus.dk hverdagen før kørslen senest kl. 12 eller – kun samme dag – ved at ringe til FynBus på tlf. 63 11 22 55 – tast 2 - i tidsrummet kl. 6.00-17.00. Du skal senest afbestille turen 60 minutter før afhentning. Indtil 60 minutter før din planlagte kørsel kan du dog også ringe til FynBus på 63 11 22 55 – tast 2 – og få lavet ændringer til den specifikke dags kørsel til/fra dit knudepunkt

  Fx: I eksemplet ovenfor har du bestilt kørsel til hver mandag i august – men du ved, at du ikke har behov for kørsel mandag den 19. august. Senest fredag den 16. august kl. 12 kontakter du FynBus Flextrafik og afbestille turen.

 • Forsinkelser og udeblevne vogne

  Teletaxien forstås som rettidig, hvis den ankommer indenfor -5 / +15 minutter. Hvis vognen kommer mere end 15 minutter senere end det oplyste tidspunkt i din personlige køreplan, og du ikke er blevet kontaktet af Flextrafik, skal du hurtigst muligt ringe på tlf. 63 11 22 55 – tast 2.

 • Hvis vognen kommer forgæves

  Hvis vognen kommer for at hente dig på den bestilte adresse/knudepunkt, og det ikke er muligt for chaufføren at finde dig eller komme i kontakt med dig, vil du blive pålagt et gebyr på pt. 50 kr. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke afbestiller rejsen.

  Hvis din udeblivelse på knudepunktet skyldes, at din planlagte, almindelige kollektive transport er forsinket/udeblevet skal du hurtigst muligt kontakte FynBus’ Trafikstyring på tlf. 63 11 22 55 – tast 2 – hermed undgås gebyret, og din afhentning kan tilpasses.

  Bemærk at tiderne i din personlige køreplan må afvige med – 5 / + 15 minutter – det vil også sige, at du skal være på et knudepunkt 5 minutter før tidspunktet i din personlige køreplan siger, du vil blive afhentet.

  Fx: Din personlige køreplan siger, at du vil blive hentet på knudepunktet kl. 8.10 (- 5 / + 15 minutter), og din bus plejer at ankomme til knudepunktet kl. 8.00, men er i dag 7 minutter forsinket (ankomst kl. 8.07). Da bilen skal kunne afhente dig fra kl. 8.05, skal du kontakte FynBus Trafikstyring for at undgå at bilen kommer forgæves.

  Se desuden afsnittet ”Korrespondance”.

 • Korrespondance

  Som beskrevet i afsnittet ”Ændringer” så er du ansvarlig for at holde dig opdateret om den almindelige kollektive transport (bus og tog), som du ønsker tilslutning til/fra, og at planlægge din Telependler-kørsel ud fra din viden herom. Der gives derfor ingen rejsetidsgaranti eller korrespondancesikringsgaranti på den del af din samlede rejse, der foregår med Telependler.

  Det er en god ide, at du selv indlægger ekstra tid inden ankomst/afgang til/fra et knudepunkt i forhold til din øvrige kollektive transports ankomst/afgang.

  Fx: Din bus afgår fra knudepunktet kl. 8.10, du ønsker derfor at ankomme med teletaxi til knudepunktet kl. 7.55.

  Se desuden afsnittet ”Hvis vognen kommer forgæves”.

 • Personlige oplysninger

  FynBus har behov for dine personlige oplysninger for at kunne levere Telependler. FynBus benytter den bopælsadresse, vi har registreret da du meldte dig til. Du er ansvarlig for at denne adresse, og andre adresser, du rejser til eller fra, er korrekte. Hvis du er oprettet med en forkert adresse, kan det betyde, at teletaxien ikke kan finde dig, og at du derfor pålægges et gebyr på pt. 50 kr.

  Dit telefonnummer (især mobil) og e-mail-adresse er vigtige for, at du kan kontaktes vedrørende din kørsel, det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt selv opdaterer dine oplysninger vedrørende telefon og e-mail, hvis der er ændringer i forhold til oprettelsestidspunktet.

  Alle personlige oplysninger (herunder CPR-nummer) bliver behandlet strengt fortroligt. For at din rejse kan udføres, og du kan ”betale” for den via dit rejsekort pendler, rejsekort pendler-kombi, DSB-pendlerkort eller Ungdomskort, accepterer du ved at oprette dig som Telependler, at dine oplysninger videregives i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere (herunder IT-selskaber og kørselsentreprenører).

  Trafikselskabet FynBus og eksterne samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at kontakte dig vedrørende kørsel.

 • Opsigelse af Telependler

  Du kan til enhver tid opsige din tilmelding til Telependler. Send en e-mail til flextrafik@fynbus.dk med dine oplysninger og ønsket opsigelsestidspunkt.

  FynBus kan til enhver tid opsige din tilmelding til Telependler, hvis du ikke overholder disse handels- og abonnementsbetingelser, eller hvis ordningen bortfalder.

 • Reklamationer og henvendelse til FynBus

  Reklamationer vedrørende Telependler rettes til FynBus inden 5 dage fra kørselsdatoen:

  FynBus
  Flextrafik
  Tolderlundsvej 9
  5000 Odense C
  Email:
  flextrafik@fynbus.dk

 • Ændringer af priser og vilkår

  Ændringer af priser og vilkår varsles via den e-mailadresse, du har oprettet dig med.

  Disse handels- og abonnementsbetingelser er gældende pr. 1. august 2014. Sidste ændringsdato: 22. september 2017.

  Betingelserne kan løbende ændres.

  Du vil blive orienteret herom via e-mail, eller information på www.FynBus.dk.

Har du brug for hjælp?


Hvis der er noget, du ikke kan finde svar på, så er du velkommen til at ringe til vores Flextrafik-bestillingscentral.

Telefonerne er åbne:
Hverdage kl. 7-19
Lør-, søn- og helligdage kl. 8-18

6311 2255