danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Udbud af FV2 - FlexVariabel og FG2 - FlexGaranti


Udbud af FV2 - FlexVariabel og FG2 - FlexGaranti

28.02.2013
Trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik offentliggjorde den 23. november 2012 udbudsbekendtgørelse om Udbud af FV2 - FlexVariabel i Region Midtlylland og REgion Syddanmark.

Der var tilbudsfrist den 14. januar 2013 kl. 12.00

Efter tilbudsfristens udløb er der indgivet to klager over udbuddet af FV2 - FlexVariabel til Klagenævnet for Udbud. Som en konsekvens af disse klager, kan trafikselskaberne ikke indgå rammeaftaler om udførelse af FV2 - FlexVariabel til den påtænkte aftalestart den 1. marts 2013.

Trafikselskaberne har på denne baggrund valgt at forlænge de eksisterende rammeaftaler for variable vogne i 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark, så de udløber senest den 20. marts 2013.

Da der ikke er indgivet klage over Udbud af FG2 - FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark, vil rammeaftalerne for så vidt angår dette udbud blive indgået som planlagt med aftalestart den 1. marts 2013.

______________________________________

12.02.2013
På grund af ændringer i tildeling af garantivogn nr. 42, 58 og 60 for FG2 - FlexGaranti, er der blevet offentliggjort en ny tildelingsliste for disse tre garantivogne den 12. februar 2013.

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris".

Tildelingslisterne kan findes på udbudsportalerne:

Udbudsportal for FG2 - FlexGaranti

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til Michael Dydensborg, tlf.: 6040 5265 eller på e-mail mid@fynbus.dk

Hermed træder ny stand-still periode i kraft for garantivogn nr. 42, 58 og 60. Beregningen af stand-still perioden for disse tre garantivogne er fra den 13. februar 2013 til den 22. februar 2013, begge dage inkl.

______________________________________

08.02.2013
På grund af ændringer i tildelingslisten for FG2 - FlexGaranti og FV2 - FlexVariabel, er disse blevet offentliggjort på ny den 8. februar 2013.

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris".

Tildelingslisterne kan findes på udbudsportalerne:

Udbudsportal for FG2 - FlexGaranti

Udbudsportal for FV2 - FlexVariabel

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til Michael Dydensborg, tlf.: 6040 5265 eller på e-mail mid@fynbus.dk

Hermed træder ny stand-still periode i kraft. Beregningen af stand-still perioden er fra den 9. februar 2013 til den 18. februar 2013, begge dage inkl.


______________________________________

06.02.2013
Ændringer af tildelingslister til FG2 - FlexGaranti og FV2 - Flexvariabel

Da udbyder er blevet opmærksom på fejl i de offentliggjorte tildelingslister på FV2 - FlexVariabel af 29. januar 2013 og FG2 - FlexGaranti af 1. februar 2013, er tildelingslisterne ikke længere gældende.

Udbyder forventer at offentlilggøre nye tildelingslister den 7. februar 2013.

______________________________________

01.02.2013
På grund af mindre ændringer i tildelingslisten for FG2 - FlexGaranti / enkeltvogne, er denne blevet offentliggjort på ny den 1. februar 2013.

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris".

Tildelingslisterne kan findes på udbudsportalen:

Udbudsportal for FG2 - FlexGaranti

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til Michael Dydensborg, tlf.: 6040 5265 eller på e-mail mid@fynbus.dk

Der er ingen ændringer i den tidligere oplyste stand-still periode. Beregningen af stand-still perioden er fra den 2. februar 2013 til den 11. februar, begge dage inkl.

______________________________________

01.02.2013
Alle de indkomne tilbud i forbindelse med FG2 - FlexGaranti er nu gennemgået.

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris".

Tildelingslisterne kan findes på udbudsportalen:

Udbudsportal for FG2 - FlexGaranti

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til Michael Dydensborg, tlf.: 6040 5265 eller på e-mail mid@fynbus.dk

Tildelingslisterne er nu offentlige på udbudsportalen og dermed træder stand-still perioden i kraft.
Beregningen af stand-still perioden er fra den 2. februar 2013 til den 11. februar 2013 begge dage inkl.

______________________________________

29.01.2013
På grund af mindre ændringer i tildelingslisterne for FV2 - FlexVariabel, er disse blevet offentliggjort på ny den 29. januar 2013.

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris".

Tildelingslisterne kan findes på udbudsportalen under menupunktet "Offentligt materiale":

Udbudsportalen for FV2 - FlexVariabel

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til Michael Dydensborg, tlf.: 6040 5265 eller på e-mail mid@fynbus.dk

Hermed træder ny stand-still periode i kraft. Denne periode løber fra d. 29. januar 2013 til d. 8. februar 2013, begge dage inkl.


______________________________________

28.01.2013:
Alle de indkomne tilbud i forbindelse med FV2 - FlexVariabel er nu gennemgået.

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Tildelingslisterne kan findes på udbudsportalen:

Udbudsportalen for FV2 – FlexVariabel

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til Michael Dydensborg, tlf: 60405265 eller på e-mail mid@fynbus.dk

Tildelingslisterne er nu offentlige på udbudsportalen og dermed træder stand-still perioden i kraft.
Denne periode løber fra 28. januar 2013 til 7. februar 2013 begge dage inkl.

________________________________________

Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Gennem udbud og drift af Flextrafik ønsker trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik, med størst mulig fleksibilitet og effektivitet at tilbyde behovstyret offentlig servicetrafik og at varetage kørselsopgaver for sine ejere i kommuner og regioner.

Udbuddene følger EU-reglerne på området. Vi annoncerer udbuddene i EU-Tidende (EUT S) og på FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider, hvor der vil være link til udbudsmaterialerne.

Bemærk, at der udbydes 2 særskilte udbud, henholdsvis FV2 - FlexVariabel og FG2 - FlexGaranti

I udbudsbetingelserne kan man læse om udbudsgrundlaget, dvs. hvilke geografiske områder og kørselsordninger, der er omfattet af udbuddene, tilbudsfrister, driftsstart, kørselsomfang m.v. I betingelserne defineres også krav til materiel, drift og meget mere.

Trafikselskaberne har ret til at fremsende ændringer og tilføjelser til udbudsmaterialerne indtil den 7. januar 2013, kl. 12.00. Eventuelle ændringer vil blive fremsendt til den e-mail-adresse tilbudsgiver oplyser ved tilmelding på udbudshjemmesiderne.

Tilbudsfristen for disse udbud er 14. januar 2013, kl. 12.00.


Bemærk: Spørgsmål kan KUN foregå skriftligt via udbudshjemmesiderne. Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til udbyder via udbudshjemmesiderne senest den 2. januar 2013 vil, sammen med svarene på disse, løbende og senest 7. januar 2013 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbudshjemmesiden under menupunktet ”Spørgsmål og svar”.

Spørgsmål, der fremsendes senere end den 2. januar 2013 via udbudshjemmesiderne, kan påregnes besvaret senest seks dage før tilbudsfristens udløb, det vil sige den 7. januar 2013. Dette forudsætter dog, at det er muligt for udbyder at besvare disse spørgsmål senest seks dage før tilbudsfristens udløb. Herefter kan der ikke komme nye oplysninger til udbuddet.

Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden kan rettes til Michael Dydensborg på mid@fynbus.dk.