danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Arbejdsklausuler


FynBus indførte i 2015 arbejdsklausuler for både buskørsel og Flextrafik. Siden 2015 har arbejdsklausulen derfor været en del af alle nye kontrakter.

Arbejdsklausulen skal bl.a. sikre, at busselskaber og taxavognmænd overholder reglerne om løn- og ansættelsesvilkår.


Arbejdsklausulen betyder:

  • Entreprenørerne skal tilbyde sine ansatte løn- og ansættelsesforhold på niveau med en landsdækkende overenskomst
  • Entreprenørerne skal kunne svare på, om de har tegnet overenskomst
  • Hvis en entreprenør ikke har tegnet overenskomst, skal de kunne svare på, hvordan arbejdsgiveren sikrer sine ansatte løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse med arbejdsklausulen


Hvis en entreprenør ikke overholder arbejdsklausulen, forsøger FynBus at hjælpe denne entreprenør med at rette op, så det sikres, at løn- og ansættelsesvilkår ikke er dårligere end de vilkår, som de ansatte ville have med overenskomst.


I 2015 og 2016 blev alle entreprenører på Flextrafik-området, der ikke havde overenskomst, bedt om at dokumentere, at de overholdt arbejdsklausulen. FynBus har desuden bedt om dokumentation fra entreprenører med overenskomst, hvis der har været mistanke om, at de ikke overholdt overenskomsten.

Siden 2017 har FynBus bedt om, at alle entreprenører på Flextrafik-området oplyser om overenskomstforhold, inden FynBus indgår kontrakt med dem. FynBus indhenter efterfølgende dokumentation fra entreprenører, der ikke er omfattet af en overenskomst, men følger den.

FynBus vil desuden bede om dokumentation, hvis der er mistanke om, at en entreprenør ikke overholder arbejdsklausulen. FynBus kan fx bede om at se ansættelsesbeviser og lønsedler.

Hvis en entreprenør har overenskomst, er det arbejdsmarkedets parter, der håndterer uoverensstemmelser.


Har du spørgsmål eller vil du gøre os opmærksom på, at en entreprenør ikke overholder arbejdsklausulen?
Så kontakt os via arbejdsklausul@fynbus.dk.


Se FynBus' arbejdsklausul (pdf)


Status på arbejdsklausuler for Flextrafik efteråret 2023
(pdf)


Mere information om Flextrafik og arbejdsklausuler:
Hvad kontrollerer andre myndigheder?
Hvad kontrollerer FynBus før og efter kontraktindgåelse?
Prisudvikling for Flextrafik fra 2015-2017
Status på FynBus' arbejde med arbejdsklausulen for Flextrafik, juni 2021
Status på FynBus' arbejde med arbejdsklausulen for Flextrafik, efterår 2019

Tip os


Har du kendskab til uregelmæssigheder, som du mener FynBus bør undersøge?

FynBus modtager gerne seriøse henvendelser på arbejdsklausul@fynbus.dk

FynBus behandler ikke anonyme henvendelser.