danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

1. udbud af flextrafik


1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark med opstart 1. april 2012

29.03.12:
Klage over udbud

Midttrafik, Sydtrafik og FynBus har modtaget en klage over 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Klagen har opsættende virkning - hvilket er normal praksis, indtil Klagenævnet for Udbud har vurderet sagen.

Klagen får ikke betydning for forsyningssikkerheden. Al kørsel bliver afviklet på uændrede vilkår efter 1. april 2012.

14.03.12:
Alle de indkomne tilbud i forbindelse med 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark er nu gennemgået.

For alle lister gælder, at der tages forbehold for eventuelle ændringer samt godkendelse af bydere.

» Vinderliste garantivogne (pdf)
» Tildelingsliste enkeltvogne (pdf)
» Tildelingsliste vogngruppe (pdf)

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til:
Michael Dydensborg, tlf: 60405265 eller på e-mail mid@fynbus.dk

Tildelingslisterne er nu offentlige på trafikselskabernes hjemmesider og dermed træder stand-still perioden i kraft. Denne periode løber fra 15. marts til 26. marts 2012 begge dage inkl.Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Gennem udbud og drift af Flextrafik ønsker trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik, med størst mulig fleksibilitet og effektivitet at tilbyde behovstyret offentlig servicetrafik og at varetage kørselsopgaver for sine ejere i kommuner og regioner.

Udbuddet følger EU-reglerne på området. Vi annoncerer udbuddet i EF-Tidende (EUT S) og på FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider, hvor der vil være link til udbudsmaterialet.

I udbudsbetingelserne kan man læse om udbudsgrundlaget, dvs. hvilke geografiske områder og kørselsordninger, der er omfattet af udbuddet, tilbudsfrister, driftsstart, kørselsomfang m.v. I betingelserne defineres også krav til materiel, drift og meget mere.

Trafikselskaberne har ret til at fremsende ændringer og tilføjelser til udbudsmaterialet indtil den 29. februar 2012, kl. 12.00. Eventuelle ændringer vil blive fremsendt til den e-mail-adresse tilbudsgiver oplyser ved tilmelding på udbudshjemmesiden.

Tilbudsfristen for dette udbud er 6. marts 2012, kl. 12.00.


Bemærk: Spørgsmål til selve udbudsmaterialets indhold - samt tolkning af dette - kan stilles fem til den 29. februar 2012 og KUN skriftligt via udbudshjemmesiden.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Michael Dydensborg på mid@fynbus.dk


VIGTIG INFORMATION!

Information til tilbudsgivere som afgav tilbud på det annullerede 1. udbud af Flextrafik

Rettelsesbladene og en stor del af svarene på de stillede spørgsmål fra det annullerede udbud er indarbejdet i det nye udbud. Dermed er det nødvendigt at læse hele udbudsmaterialet igen.

Derudover er det nødvendigt at:

  • Tilmelde sig den nye udbudshjemmeside.
  • Udfylde nye tilbudsblanketter, som findes på den nye udbudshjemmeside
    De tidligere udfyldte tilbudsblanketter kan IKKE anvendes. De nye tilbudsblanketter er mærket med “Januar 2012” i blankettens overskrift, således at tilbudsgivere kan genkende og sikre, at de rigtige blanketter anvendes. For vogngrupper, kan evt. tidligere optegnede byområdekort anvendes, det skal dog understreges at byområdekort skal indsendes.
  • Anvende ny digital signatur som modtages ved tilmelding til udbudshjemmesiden
    Ved tilmelding til det nye udbud, modtages en ny e-mail som indeholder en ny digital signatur. Denne signatur kan kendes på tallet “0304” i filnavnet - og det er denne signatur, der skal anvendes. Der findes vejledning på udbudshjemmesiden i, hvordan man sletter den gamle signatur - eller trafikselskaberne kan kontaktes telefonisk for at få hjælp til dette.